Obchodní podmínky

Objednání Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu a další kontaktní údaje (email, telefon). Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Zákazník má právo stornovat nevyřízenou objednávku do 2 hodin od objednání zboží.

Platba

Zboží se posílá formou dobírky, českou poštou nebo je možné jej vyzvednout osobně v Brně Pisárkách.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíha komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů.
Prodávající odesílá tyto emaily:
souhrn objednávky
informace o odeslání zboží - po předání zásilky České poště, případně (při osobním odběru) informaci o možnosti vyzvednutí
Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

Expediční lhůta

V převážné většině případů je zboží odesláno během 2-4 pracovních dnů. V případě objednání problematického zboží může dojít k prodloužení lhůty.
Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dnů, má zákazník možnost na objednávku stornovat.
V případě, že zjistímě, že některý z objednaných šperků je náhle rozebrán bude zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty). Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.
Doručovací doba je specifikována v dodacích podmínkách.

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Vrácení zboží

Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou (ne dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku nebudou převzaty).
Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v reklamační zásilce.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v našem internetovém obchodě se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu jana.bartonova@email.cz
b) telefonicky na číslo 777 05 33 00
c) Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.